Пламен Димитров: Трайното решение за ранно пенсиониране минава през солидарен фонд в НОИ

– Г-н Димитров, от правителството заявиха, че професионалните пенсионни фондове ще преминат към НОИ. От бранша са категорично против. Какво е вашето мнение?
– Ранното пенсиониране в ЕС на всички държави членки е уредено през солидарния фонд, там където всички плащаме вноски, а не от капиталовите схеми, както единствено в България през 2000 година се направи опит то да бъде уредено. Тоест, от тази гледна точка ние сме уникални и затова проблемите, които се акумулират, са страшно много и доказват още веднъж, че този подход е грешен. Сегашното движение, което правим, е всъщност да възстановим и да поправим една грешка, която беше направена през 2000 година и за която ние предупреждавахме още тогава. Грешката е, че не може да гарантираш правата на хората за основната им пенсия, която те ще получават по-рано само чрез една допълнителна вноска, която се плаща при индивидуална партида. От друга страна, работникът по закон има права върху цялата си пенсия, а тя се изчислява върху заплатата му и по годините, върху които си е внасял, а не с това колко пари има в тази партида. Това решение не може да бъде устойчиво, както се вижда и сега. В един момент парите, които фондовете са дали в НОИ по сметките, които управителят на НОИ огласи за 10 години, са някъде около 100 млн. лева за хора, които са имали партиди при тях и е трябвало да се пенсионират. А парите, които НОИ е платил за всички тези хора, които са имали права във фондовете, са около 300 млн. лева. Не може това да продължи. Първо фондовете не могат да акумулират средствата, които да гарантират правата на хората за ранно пенсиониране. Простичкото решение е тези пари, които са натрупани от професионалните фондове да минат към един самостоятелен фонд в солидарната система в НОИ. Това решение е единственото устойчиво, което ще реши трайно този проблем в годините напред.

 

– Как ще коментирате опасенията на работодателите, че до няколко години ще има огромен дефицит в НОИ, докато от социалното министерство казват, че той ще е нулев?
– Аз вярвам на тези, които правят разчетите. Защото само в НОИ могат да направят разчетите професионално, разполагайки с всички бази данни, в това число индивидуални. Персоналният регистър е само в института. Вярвам на допусканията и прогнозите, които правят в НОИ и те сочат, че именно в следващите 10 години този самостоятелен фонд остава без никакъв проблем стабилен. Цялата осигурителна система се балансира при тези огромни дефицити в момента благодарение на увеличението на вноската с 1,8% и на увеличението на стажа и възрастта, съответно от 2015 и 2024 г.

– В проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване е залегнало, че за категорийните работници всеки месец ще намалява размерът на пенсията с 0,15% до навършването на общата възраст за пенсиониране. Как ще коментирате това?
– Намаляването на размера на пенсията при ранното пенсиониране е обща практика в ЕС. Моделът в учителския пенсионен фонд например, е за всеки месец по-ранно получена пенсия размерът и да се намалява с 0,2%. Ние казваме, че по подобие на него ще се изгражда този фонд за ранно пенсиониране на индустриалните работници, но трябва да се отчете, че тук плащането на ранната пенсия е доста по-дълго от учителите. Щом за учителите при допълнителна вноска при 4,3% намалението на пенсията е с 0,2% за всеки месец по-ранно пенсиониране, то за миньорите при 12% допълнителна вноска, т.е. три пъти по-голяма, следва да има и три пъти по-малка удръжка. Ние това предлагаме в Надзорния съвет на НОИ и ще го поставим в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Намаление определено ще има, но няма причина то да е с 0,15% на месец и не бива да бъде повече от 8 до 10% от размера на пенсията. Хората трябва да знаят, че ще получат пенсия от този фонд в пъти по-голяма от тази от професионалните фондове.

– Ако се пенсионират работниците след навършването на възрастта ще получават 0,15% добавка. Откъде ще дойдат тези пари?
– Ако останеш да работиш повече, това е твое решение и никой не може да ти го отнеме. Тогава имаш право на бонификация в твоята лична пенсия, защото работиш повече, отколкото законът иска. Идеята е такава – този, който си ползва правата за ранно пенсиониране навсякъде, солидарната система го санкционира един вид, но минимално. Ако обаче се отложи пенсионирането, по собствено решение, колкото повече го отлагаш, толкова повече те стимулират с този процент.

Интервюто взе Соня Стамболийска