КНСБ образова близо 70 000 зрелостници за трудовите, осигурителни и синдикални права на „Моето първо работно място”

На 31 октомври в централата на КНСБ ръководството на Конфедерацията проведе Национална среща с директора „Организация и координация” към МОНМ Лазар Додев, началниците на Регионалните инспекторати на МОМН, председателите на РС на КНСБ и Областните координатори на СБУ, за да обсъдят хода на образователната част от Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички” –  „Моето първо работно място”, която стартира от средата на ноември с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт”. Тогава, в дванадесетите класове на училища от цялата страна, специално подготвени „лектори” ще запознават зрелостниците с  основни трудови, осигурителни и синдикални права при постъпването им на работното място. „Моето първо работно място” влиза в 10 поредни часа на класния ръководител, в над 3200 паралелки в 275 населени места в България с над 67 500 зрелостници.

 

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на СБУ-КНСБ Янка Такева представиха специално подготвените от Синдиката на българските учители помагала – в синьо за учениците и в сиво – за техните обучители. На зрелостниците ще бъдат раздадени и дипляни с картинки, илюстриращи различни трудово-правни казуси. Желаещите да получат и допълнителна информация относно рисковете от попадане на некоректен работодател и как да търсят и защитават правата си на трудовия пазар, ще могат лесно и приятно да получат ценна информация и на електронните страници на КНСБ и СБУ, където текстове и снимки, обединени в кратък образователен картуун, ще обрисуват казуси от „Моето първо работно място”.

Експертите на КНСБ са изготвили специална програма, включваща десет теми, които ще бъдат представени на младите. Предвидено е, след запознаването на зрелостниците с информацията от всяка по точките, да се отдели и време за дискусия. В последния десети час, ще бъде прожектиран филм, обобщаващ преподаденото по време на Кампанията.

Ето и конспекта с темите по които зрелостниците, с помощта на експертите от Конфедерацията, ще се запознават с трудовите си, осигурителни и синдикални права в образователната част от Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички” – „Моето първо работно място:

1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
2. ИСКАМ ДА ПОСТЪПЯ НА РАБОТА

 • Какво да подготвя и какво трябва да представя?
 • Какви документи и права  да поискам от предприятието?
 • Как и къде да съхранявам документите, свързани с работата ми?
 • Защо често слушам за Кодекс на труда? Какво представлява той?

 

3. КОГАТО МЕ ПРИЕМАТ, КАКВИ ПРАВИЛА ДА СПАЗВАМ?

 • Кои са моите права и задължения като работник или служител?
 • Какви са основните права и задължения на моя работодател?
 • Трудова дисциплина  – що е нарушение и как се наказва?
 • Видове дисциплинарни наказания –  ред за налагане, последици
 • Командироване – това за мен ли е? Мога ли да откажа? Кога?

 

4. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ЗА МОЯ ТРУД (ЗАПЛАТА)

 • Кой и как ще определи това, което ще ми се плаща?
 • Що е основна заплата,  какво „допълват” допълнителните възнаграждения и бонуси, що е КТД?
 • Ще ми  удържат ли част от заплатата, за какво и кога?
 • Кога ще получавам заплатата си? Как се постъпва, ако не ми я платят?

 

5.

 

 

Защита  от рискове на работното място в живота – задължително осигуряване

 • Що е риск, видове рискове и как ще бъда защитен – сам(а) или  в  колектив?
 • Какво да правя,  за да съм защитен(а). За какво ми е това?
 • Право на здравни грижи и обслужване – обезщетения при болест или инцидент на работното място или другаде
 • Далече ли е пенсията ?
6. РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ – МОГА ЛИ ДА ГО УПРАВЛЯВАМ САМ(А) И КАК?

 • Колко да работя – нормално, удължено, намалено, непълно работно време?
 • Кой  създава организация на работното ми време –  работа на смени, нощен труд, извънреден труд? Какви почивки мога да ползвам?
 • Платен годишен отпуск – видове и размер на отпуска
 • Как да ползвам отпуск – ред и условия?

 

7. БЕЗОПАСЕН И  КВАЛИФИЦИРАН ТРУД – ОТ КОГО ЗАВИСИ?

 • Кой е отговорен, за да работя в безопасни и здравословни условия?
 • Аз имам ли задължения и отговорност?  Пред кого и каква?
 • Професионална квалификация – що е то, от кого зависи и как се осъществява?

 

8. ВЕДНЪЖ ПОСТЪПИЛ(А) НА РАБОТА, МОГА ЛИ НЕЩО ДА ПРОМЕНЯ? А АКО НЕ МИ ХАРЕСВА,  КАК ДА НАПУСНА?

 • Мога ли да променя условията по вече сключен трудов договор – в кои случаи, какво и как?
 • Какви причини за промяната ще бъдат уважени? Ами за да напусна?
 • Как се прекратява трудовият договор, от кого? Трябва ли ми документ за това?
 • Може ли да ме уволнят, без да имам желание и инициатива за това?
 • Как да се защитя от или при незаконно уволнение? Имам ли някаква закрила?

 

9. КОЙ СЛЕДИ  ЗА ПРАВАТА НА РАБОТЕЩИТЕ? КАК И КЪДЕ ДА ГО НАМЕРЯ?

 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
 • Синдикална защита
 • Трудови спорове и предявяване на искове пред съда

 

10. РАБОТА В ЧУЖБИНА – ИНТЕРЕСНО Е. ИМА ЛИ ПРАВИЛА?

 • Как да си намеря такава работа, на кого да се доверя?
 • Какви правила да спазвам, за да съм сигурен(а), че няма да попадна в „клопка”?