Системата за информиране и консултиране е мотивиращ фактор

Разгорещен дебат около изграждането на система за информиране и консултиране като мотивиращ фактор бе провокиран сред работниците и служителите и мениджмънта в общинското предприятие „Стопанска и охранителна дейност” в Шумен. Това се случи на среща в рамките на кампанията „Бъди инфо” на 1 ноември 2012 г., която стартира и в областния град с посещението на екипа на КНСБ, начело с вицепрезидента д-р Иван Кокалов. В екипа участва и изпълнителният секретар на КНСБ Асия Гонева.

 

На срещата бе повдигнат и въпросът за страха, който определя поведението на работника в трудовата среда. Стана ясно, че в предприятието, чийто изпълнителен директор е Стефан Данчов, няма изградена система за информиране и консултиране, въпреки че в него работят около 150 души. Работниците и служителите и мениджмънта коментираха с представителите на КНСБ също високия процент на безработица, ниските нива на възнагражденията и пенсиите.

Същия ден екипът на КНСБ посети и „Титан БКС” – предприятие, което се занимава със строителство, благоустрояване, дезинфекция, дезинсекция, почистване на улиците и др. Неговият директор Христо Николов каза, че средносписъчният състав на предприятието наброява над 150 души, но няма изградена система за информиране и консултиране, както и избрани представители по чл.7а от КТ. Екипът на КНСБ представи и подготвения за кампанията информационен филм, към който присъстващите проявиха интерес, както и желание да получат експертна помощ при изграждането на система за информиране и консултиране.

В рамките на деня екипът посети и общинското предприятие „Паркинги, гаражи и благоустройство” с работещи над 160 души. От изпълнителния директор Сергей Стойков стана ясно, че в общинското предприятие система за информиране и консултиране на работниците и служителите не е изградена. Работниците акцентираха на авторитарния стил на управление в повечето частни предприятия в региона и опасенията си за функционирането на работеща система. Вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов обясни, че основната цел на кампанията е, разяснявайки правата на работещите и контактувайки с мениджмънта, да се повиши степента на доверие и извеждането на по-високо равнище на отношенията „работник – работодател”. „Нашето желание е да спомогнем за изграждането на нов тип европейски отношения по примера на скандинавските държави и това да стане на високо ниво в предприятията”, каза д-р Кокалов и добави, че системи, градени на основата на насилие и страх, не просперират и загиват. Ръководството прояви интерес към предоставянето на допълнителна методическа консултация за изграждане на система за информиране и консултиране.

В следобедните часове екипът на КНСБ имаше възможност за среща с работниците и служителите и мениджмънта в дружеството с ограничена отговорност „Попов – С.И.Е.”. Предметът на дейност на предприятието е производство на различни шивашки изделия и тяхната реализация. В него работят около 200 души.

„Държавата не помага, дори пречи чрез бюрократични спънки на малкия и среден бизнес”. Това свое възмущение изказа управителят на дружеството Илия Попов, след като изгледа информационния филм на КНСБ. И в това предприятие се оказа, че няма изградена система за информиране и консултиране в нейния адекватен с европейски практики вид, но се осъществява пряк ежедневен контакт с персонала. Управителят информира, че се провеждат обсъждания с целия персонал на предприятието при въвеждането на ново изделие, при сключване на нов договор с контрагенти и т.н. От страна на мениджмънта и от страна на работниците и служителите бе изказано намерение система за информиране и консултиране в нормативен вариант да бъде приложена.

В късния следобяд среща бе проведена и в предприятието за почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати „Лавена” АД. На срещата присъства Димитър Найденов – член на съвета на директорите, и прокуриста на дружеството госпожица Дишлиева. Стана ясно, че в предприятието има преки контакти на прокуриста и неговия екип с персонала. Работещи методи във фирмата са системата на взаимозаменяемост на персонала, гъвкави подходи при управлението му и зачитане на мненията на работещите в дружеството.