Участието на работниците и служителите в управлението е форма на индустриална демокрация

Направете състезание за идеи, в което работниците и служителите да дават своите функционални предложения за развитието на предприятието. Това посъветва мениджмънта екипът на КНСБ и БСК по време на посещението в „Месокомбинат Ловеч” АД днес, 20 ноември 2012 г., което стана в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. Президентът на КНСБ Пламен Димитров, който водеше екипа, каза, че по този начин работниците и служителите могат да участват в управлението, като консултират работодателите за решаването на някои специфични въпроси. Той изтъкна, че това е своеобразна форма на индустриална демокрация.

На срещата присъстваха финансовият мениджър на пред приятието Парашкев Иванов и мениджърът „Човешки ресурси” Галя Денчева. Те информираха, че в предприятието работи система за информиране и консултиране, макар и тя да не е формализирана. Сред проблемите, които те изтъкнаха, бе необходимостта от изграждане на кланица, тъй като в момента предприятието не разполага с такава. Пламен Димитров се ангажира да съдейства, за да се потърсят възможностите по ОП „Конкурентоспособност”. Освен това той прикани присъстващите представители на ръководството на комбината, работници и служители да формулират своите основни проблеми и в следваща среща да ги представят на експертите на КНСБ, които да съдействат за справянето с тях.

По време на срещата участниците дебатираха и по проблема с регулирането на взаимоотношенията между производители и търговски вериги. Мениджърският екип от предприятието изтъкна, че в момента производителите са и спонсори на големите търговски вериги и е необходимо с намесата и съдействието на национално представителните работодателски организации и синдикати да бъде изготвен закон, който да е в интерес на всички страни.

„Месокомбинат Ловеч” АД е част от икономическата група БОНИ, която е създадена през 1991 г., а от 1998 г. е най-големият производител на меса и месни изделия в България. В месокомбината в Ловеч работят над 600 души, които според думите на мениджърския екип работят в условия за творчество и изява, като разгръщайки максимално уменията си, постигат висока производителност и съответстващ добър доход.

В екипа на КНСБ участваха още вицепрезидентът на Конфедерацията Пламен Нанков, председателят на Синдикат “Бира, храни и напитки” Красимир Пащрапански, председателят на Регионалния съвет на КНСБ в Ловеч Стоян Крачунов, както и други експерти на Конфедерацията.