Николай Ненков: Искаме да се въведе данъчен кредит за хората с до 400 лв. заплата | 18.11.2013 | 24 Часа | стр. 15

Трябва да се криминализира неплащането на осигуровки

– Г-н Ненков, какво точно ще иска от властта протестът на КНСБ на 20 ноември?

– Основните искания са насочени към проектобюджета за 2014 г. Акцент са доходите. Искаме две неща. 10% средно увеличение на заплатите на работещите в бюджетния сектор. Другото нещо е по-важно, защото засяга всички работещи, по-точно така наречените работещи бедни с доходи до 400 лв. Това е освобождаване от данък върху дохода чрез данъчен кредит. Тоест данъкът, който ще се плати през следващата година, ще се възстанови с подаване на годишната данъчна декларация през 2015 г. Това е основното.

Освен това ще настояваме бюджетните средства за намаляване на безработицата да бъдат 145 мл. лв., тъй като те ги връщат на ниво от 2012 г. Тези 73 млн. лв. от 2012 г. след това правителството ги направи 100 млн. лв. и сега пак ги връща на нивото от 73 млн. лв. Ние искаме 145 млн. лв., защото рязко трябва да бъдат инвестирани средства за намаляване на безработицата. Съкращенията в администрацията, които ту се очертават, ту се отричат, трябва да бъдат изяснени намеренията на правителството. И, разбира се, не трябва да се прекалява и да се намаляват администрациите, които работят на терен, да не се пипат приходните агенции, контролните, агенциите за социално подпомагане и заетостта.

Много важно искане е и най-после да се приеме криминализирането на укриването на осигурителни вноски от страна на работодателите. Настояваме и за увеличение на единните разходни стандарти за издръжка на образованието, здравеопазването и социалните дейности.

– Смятате ли, че ще постигнете някакъв съществен успех само с провеждането на протестни митинги и шествия?

– Тука не става въпрос дали смятаме, или не смятаме. Ако не проведем такова шествие, излиза, че не си защитаваме исканията.

– По-скоро въпросът е защо не пристъпихте към по-радикални действия? Това правителство не показа ли, че протестните митинги не му влияят особено?

– По-радикалните действия са много трудни, защото българското законодателство не е пригодено за национални и браншови стачки. Всъщност, ако не постигнем успех, ние вероятно ще постъпим като КТ „Подкрепа”, да се оттеглим от Националния съвет за тристранно сътрудничество и след това да мислим за стачни действия на фирмено равнище. След това ще видим дали по някакъв начин тези ефективни стачни действия можем да ги вдигнем на по-високо ниво. За съжаление, българското законодателство не урежда глобалните стачни действия. Може естествено това да се направи с множество локални стачки и ще го направим. Естествено, нямаме амбициите да правим митинги, каквито бяха в събота. Става въпрос за максимум 8000 души, но не с цел да се броим, каквато беше идеята на двата партийни митинга.

– Имате ли минимум на исканията, който трябва да бъде изпълнен?

– Абсолютният минимум е приемане на криминализирането на криене на осигурителни вноски и необлагаемия минимум до 400 лв., който наричаме данъчен кредит.

– Ще призовете ли членовете си в администрацията към действия във връзка с изявленията на премиера Пламен Орешарски, че ще уволнява служители, които протестират?

– Премиерът не е указал държавни служители, а отговорни служители, което е от директор на дирекция нагоре. Така че това не е масов случай.

– Какво ви раздели с „Подкрепа”, за да не действате заедно?

– Изглежда, че те имаха други тактически намерения. Първо да излязат от тристранката и още не е ясно след това какво.

– Ще успеете ли отново да се съберете заедно двата синдиката, за да сте успешни?

– Тук става дума за различни тактически намерения, но нямаме друг изход. Това са двата синдиката в България и винаги ще трябва да действат заедно.

Интервюто взе Виктор БОРИСЛАВОВ