Брой 1 / Март 2014 г.

Дуалната система на обучение в Европа – интегриране на младите хора на пазара на труда

Гаранция за младежта – европейският отговор на предизвикателства пред заетостта на младежите

Изтегли като *.pdf