Брой 2 / Юни 2014 г.

В първата глава от настоящия брой ще бъдат разгледани понятията неформална и сива икономика, след което ще бъдат проследени ефектите за обществото от недекларирания труд, както и какви са дискутираните до момента стъпки за справяне с този проблем. В следващата глава ще се обърне внимание на съществуващите до момента анализи и изследвания, посветени на недекларирания труд, а в последната глава ще бъдат цитирани част от добрите практики за справяне с неформалната икономика и недекларирания труд, достъпни в базата данни на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд.

Изтегли като *.pdf