Севлиево: Учителите с почти три месеца платен отпуск

Кметът на общината Йордан Стойков сложи подписа си под колективния трудов договор с работещите в системата на образованието. Според него учителите се сдобиха с 56 дни платен годишен отпуск, което на практика означава почти три календарни месеца и пари за работно облекло и очила в рамките на до една минимална работна заплата на година. Последното обаче ще се изплаща само, ако училището може да си го позволи, е заложено в текста на учителския КТД.

За страната на учителите под договора се подписаха председателят на СБУ за общината Евгения Пенчева, председателят на Сдружението на директорите в средното образование Цанка Ненчева и председателят на Регионалния синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" Данаил Катров. Официалното скрепяване на документа с подписи и печати стана на 22 февруари, три часа, след като в ОбС бе гласуван Бюджет 2011. Срещата премина без излишни официалности. Кметът Стойков благодари на учителите за доброто партньорство и изрази надеждите си, че то ще продължи и занапред.
В новия КТД, освен отпуските и средствата за работно облекло, са регламентирани правото на пътуващите учители да им се плаща част от абонаментните автобусни карти, допълнително възнаграждение при вътрешно заместване - до 60% от заплатата на замествания, по 2 лв. на ден за храна на персонала в кухните и столовете на градини и училища, както и на помощник-възпитателите в ЦДГ и ОДЗ. По 24 лв. месечно да получават класните ръководители за консултиране на родители и ученици и воденето на документацията на съответната паралелка.