Севлиево: 5 000 лв. санкция за “Оригинал”

Съдът в Севлиево потвърди наказателното постановление на Инспекцията по труда, наложено на фирма „Оригинал", за глоба от       5 000 лв. Въпреки жалбата на изпълнителния директор на дружеството – В. И. Х., санкцията е правилна и законосъобразна. Глобата е заради неизпълнено предписание за изплащане на трудовите възнаграждения.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административния съд в Габрово.
От „Оригинал" изтъкнали като причина, че дружеството е в изключително затруднено финансово положение. Представени били копия от молба до Габровски окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност.
Още през юни миналата година, при проверка трудовата инспекция констатирала, че се закъснява с изплащането на заплатите и направила предписание. При последвалия контрол за изпълнението му било установено, че трудовите възнаграждения отново закъсняват.
Жалбоподателят не успял да оспори фактите по делото и най-вече основните от тях – неизпълнението на даденото предписание за изплащане на трудовите възнаграждения на работниците за посочения период от време и в дадения в предписанието срок.
Възнагражденията, за които е дадено предписанието, са начислени за 7 месеца през 2009 г. и не са изплатени до януари 2011 г.

http://www.rositza.com