Екологичното образование на младите хора – мост за развитие

  • 001

„Младежки форум 21 век” – КНСБ и Народно читалище „Бъдеще сега” – с. Гудевица с подкрепата на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово организираха на 17 май, информационна кампания, за да запознаят младите хора с идеята на проекта за екологично образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности.

Кампанията се организира и в рамките на Фестивала на хумора и сатирата и се проведе пред Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” в Габрово.

Целта на съвместния проект е да се повиши осведомеността и разбирането на младите хора за ползите от неформалното образование по темите „Екология” и „Устойчиво развитие”, както и за взаимовръзката им с техните фундаментални права. Дейностите на проекта целят насърчаване на активното гражданско мислене на младите хора посредством привличането им в атрактивни за тях дейности и инициативи.

Заедно с разясняването по проекта, активистите от КНСБ, „Младежки форум 21 век” и „Бъдеще сега” запознаха посетителите на специално изградената за целта шатра с техните основни трудови, социални и синдикални права, както и с Националната кампания на КНСБ „Моето първо работно място”. Всички посетили шатрата имаха възможност да споделят какво добро са направили за природата чрез анкета на организаторите.

Източник: http://www.gabrovonews.bg/news/70555/