30 безработни започват работа по проект на КНСБ

  • 001

Преди броени дни приключи обучителният курс по проект „Шанс за работа – 2014”, който КНСБ реализира в партньорство с Дирекция „Бюро по труда” – Габрово, филиалите в Севлиево, Дряново и Трявна и лечебни и социални заведения от региона. Проекта е част от Националния план за действие по заетостта 2014 г., финансиран със средства от държавния бюджет. Общо в страната бяха обхванати 1554 участници и 98 болници и социални заведения, където се осъществява проекта.

След като в началото преминаха курс „Работа в екип”, бенефициентите – безработни лица от рисковата група над 50 години, получиха знания по специалност „Здравни грижи”. В продължение на два месеца те се обучаваха по професия „Болногледач” и успешно завършилите, след полагане на изпит, получиха сертификат за втора квалификационна степен. Преподаватели бяха специалисти по здравни грижи от лечебните и социални заведения, лицензирани от Колежа за работническо обучение на КНСБ, който е обучаващата институция по проекта.

В началото на юни започва вторият етап на „Шанс за работа – 2014” в област Габрово. По време на него, се осигурява субсидирана заетост на лицата, успешно завършили курса на обучение. Те ще имат възможност да стажуват три месеца при работодателите, които партнират по проекта. Работа започват по 6 човека в Дом за възрастни с физически увреждания в Габрово, МБАЛ „Стойчо Христов” – Севлиево и Дом за възрастни с деменция – Дряново. В Трявна 5 души ще стажуват в ДСБДПЛББ „Царица Йоанна” ЕООД, а 7 ще полагат труд в Дома за стари хора.

През това време, по сключен със съответния работодател договор, болногледачите ще получават минималната за страната работна заплата от 340 лв. и полагащите се осигуровки и отпуск, финансирани от проекта.

Тази част на „Шанс за работа” се осъществява за трета поредна година в област Габрово. Това стана възможно поради успеха до момента, изявеното желание от страна на работодатели и безработни, както и заради убедеността на синдикалистите от КНСБ, че конституционното право на труд е преди всичко човешка ангажираност, като съпричастност към проблемите на хората.

Източник: http://www.gabrovonews.bg/news/71078/