67 трудови злополуки в област Габрово през миналата година

В област Габрово има тенденция към нарастване на общия брой трудови злополуки, отчитат от Регионалния съвет на КНСБ – Габрово. За 2011 г. техният брой е 58, за 2012 г. – 62, а за 2013 г. – 67.
В навечерието на 28 април – Международния ден за почитане паметта на загиналите и пострадали при трудови злополуки, който КНСБ отбелязва ежегодно, е необходимо да обърнем внимание на средата, в която се трудим и риска за здравето ни на работното място.

Данните на Международната организация на труда продължават да са тревожни. Повече от два милиона и триста хиляди работници умират ежегодно в резултат на трудови злополуки и професионални болести. По-голямата част от тях (2,02 милиона) са жертва на различни професионални болести. Свързаните с работата смъртни случаи възлизат на 6300 дневно, като 5500 от тях са резултат от различни професионални болести.

Въпреки наблюдаваното през последните години намаляване на броя на трудовите злополуки, всеки час около 17 души в ЕС умират в резултат на трудови злополуки или професионални заболявания. Все още почти 7 млн. души стават жертви на трудови злополуки, което се равнява на цялото население на някои европейски страни.

България не прави изключение от световната статистика на трудовия травматизъм. За периода 2000 – 2014 година са станали общо 58 513 трудови злополуки, като са загинали 1845 български работници.

Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва увеличаване на общия брой трудови злополуки през 2012г. спрямо 2011 г. и намаляване през 2013 г. в сравнение с двете предходни години. През 2011 г. са регистрирани общо 2891 злополуки, през 2012 г. – 3027, а през 2013 г. – 2768. За периода 2011 – 2012г. се наблюдава тенденция на намаляване броя на смъртните злополуки от 116 на 82, докато за 2013 се наблюдава тенденция на увеличаване на броя на смъртните трудови злополуки на 92 спрямо предходната година.

Секторите с най-висок риск за здравето и безопасността на работещите са “Преработваща промишленост” – 769 трудови злополуки през 2011 г., 697 през 2012 г. и 657 през 2013 г., „Транспорт, складиране и пощи” – 325 трудови злополуки през 2011 г., 271 през 2012 г. и 249 през 2013 г. и ”Строителство” – 292 трудови злополуки през 2011 г., 210 през 2012 г. и 208 през 2013 г.

Областите с най-голям брой трудови злополуки за 2013 г. са София град – 886, Пловдив – 268, Варна – 224, и Стара Загора – 163, а с най-малко Монтана – 15, Силистра – 14 и Видин – 8. Вижда се, че съсредоточаването на трудовите злополуки е в градовете, където има по-висока заетост.

За страната се установява намаляване на случаите със съмнение за професионална болест. При средно ниво 330 лица с получени бързи известия за периода 2001 – 2008 г., са регистрирани бързи известия за 111 лица през 2009 г., 47 лица през 2010 г., 61 лица през 2011 г., 24 лица през 2012 г. и 41 лица през 2013 г.

За област Габрово случаите на съмнения за професионална болест са: за 2011 г. – 1, за 2012 г. – няма, а за 2013 г. – 3

През последните години психосоциалните рискове, свързани с работата се утвърждават като все по-нарастващ и глобален проблем, както за здравето на работещите, така и за бизнеса, поради свързаната с тях временна нетрудоспособност. При последното проучване в европейските развити страни е установено, че професионалният стрес е причина за 50-60% от всички случаи на временна неработоспособност, а 4 от 10 служители смятат, че стресът не се управлява добре в тяхната организация. Мотото на новата двугодишна кампания на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа е свързана с управлението на психосоциалните рискове: „Здравословни работни места – управлявай стреса!” 2014-2015 г. Европейската агенция по безопасност и здраве при работа е разработила редица средства, които да помогнат за повишаване на осведомеността и постигане на по-добро разбиране на стреса на работното място и психосоциалните рискове.

Източник: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1255342