Добрич: Чрез анкета проверяват спазват ли се условията на труд

Миналата седмица в сряда бе проведено заседание на Областния съвет по условия на труд на което са обсъдени и приети Правилник за организацията и дейността на съвета  и Програма за неговата дейност през 2011 г.

Създадени са и две работни групи. Едната от тях ще има задача да направи предложения за актуализиране и издаване на нов Сборник с нормативни документи по безопасни условия на труд. Втората група ще подготви анкетни карти, чрез които със съдействието на Регионалната здравна инспекция ще се проведат анкети във фирми и предприятия на територията на областта, с цел установяване спазването на съответните наредби по отношение осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. В началото на май  предложенията ще бъдат обсъдени на редовно заседание на Областния съвет по условия на труд.
http://www.ndt1.com/