51 безработни се учат за болногледачи, най-добрите почват работа

51 безработни от областта над 50-годишна възраст, регистрирани в бюрата по труда, започнаха да се учат за болногледачи по проект „Шанс за работа“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България, съобщи регионалният председател на профсъюза Грациела Ранкова.

Стартът на проекта, който е част от националния план за действие по заетостта за 2014-та, бе даден преди две седмици със заповед на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Инициативата предвижда безработни мъже и жени да придобият квалификация по част от професията „Болногледач“. За тях ще се проведе и обучение по ключова компетентност „Работа в екип“ с цел повишаване на тяхната комуникативност.

Докато траят курсовете – практически и теоретически, на хората без препитание ще се плащат стипендии по 8 лева на ден. На успешно завършилите ще се издава удостоверение за професионално обучение - образец, утвърден от МОН и възможност да стажуват за период от три месеца, когато те ще вземат минимални работни заплати, уточни Ранкова.

Партньори за реализирането на проекта в Разград са дирекциите „Бюро по труда”, Домът за възрастни с деменция, Дневен център за възрастни с увреждания „Подай ръка”, Домът за деца в Просторно и Домът в Тертер.

Инициативата се провежда за втора поредна година в Разград. През 2013-та дипломи за болногледачи получиха общо 15 човека в Лудогорието.

В най-скоро време, отново по проекта „Шанс за работа”, ще бъдат обучени други 15 безработни, на възраст до 29 години – те също ще имат възможност да стажуват, придобивайки умения, и да получават дневни надници.

ИЗТОЧНИЦИ:

http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=13859&Itemid=41