Казанлък: Държавата вече няма да си пази квоти във военните дружества

Държавата вече няма задължително да си запазва 34% в дружествата от отбранителната промишленост. Такова решение ще бъде гласувано утре на заседанието на Министерския съвет (МС) по предложение на икономическото министерство. Така например страната ще може да приватизира и останалите 35.78% от капитала на "Арсенал", Казанлък.

Мотивът на министерството на икономиката да бъдат освободени задължителните квоти е, че по този начин ще бъдат улеснени процедурите по продажба на дружествата и ще може да се привлекат повече инвестиции в сектора.
Решението да има задължителна държавна част във военните дружества е взето на 30 март 1998 г. на заседание на правителството на Иван Костов, показва справка в деловодната система на институцията.  С него са били определени държавни капиталови квоти в 25 търговски дружества от отрасъла. Било е предвидено и създаването на структура за управление на квотите.
По данни на икономическото министерство шест от дружествата са ликвидирани или обявени в несъстоятелност. Раздържавяването на преобладаващата част от останалите вече е изцяло приключила, а към настоящия момент държавата е едноличен собственик на капитала на ВМЗ, НИТИ, и ТЕРЕМ  и има миноритарно участие в капитала на "Арсенал".
ВМЗ - Сопот, и оръжейният търговец "Кинтекс" могат да се продават само с одобрена от Народното събрание стратегия. На етап съгласуване с парламента е стратегията на ВМЗ, според която дружеството ще се продава с публично оповестен конкурс на един етап. По думите на икономическия министър Трайчо Трайков "Кинтекс" няма да се приватизира.
Промишленият комплекс "Терем" е в забранителния списък на дружествата за продажба към закона за приватизация и следприватизационен контрол. В компанията влизат осем дружества, като част от три от тях вече е продадена от военното министерство, но като обособени части. Предприятията за приватизация бяха разделени на две групи - стратегически за холдинга, от които се продават 66 на сто, и нестратегически с предлаган пакет от 74%.
В стратегическите влизат заводите "КРЗ Флотски арсенал", "Терем - Георги Бенковски", "Терем - Хан Крум" и "Терем - Ивайло". В края на 2008 г. със заповед на военния министър беше блокирана продажбата на кораборемонтния завод на холдинга, за който допреди това имаше най-голям интерес. В групата на нестратегическите предприятия влизат "Терем - Летец", "Терем - Овеч", "Терем - Цар Самуил" и "Терем - Ген. Владимир Заимов".
Провал засега търпи и процедурата за приватизация на компанията НИТИ - Казанлък. Агенцията за приватизация се опита няколко пъти да продаде дружеството, но безуспешно. Причината е, че в момента компанията води съдебен спор с "Арсенал" - Казанлък, за част от 90 дка територията си.
информация: www.dnevnik.bg