С по 100 лева вдигат работните заплати в „Неохим“ АД

Ръководството обмисля възможността хората да получат бонуси и за второто тримесечие
Със 100 лева от 1 юли ще се вдигнат месечните трудови възнаграждения на близо 98 на сто от работещите в „Неохим“, обяви на заседание на Комисията по социално сътрудничество главният изпълнителен директор на компанията Димитър Димитров на 9 юни.

Това решение на ръководството е обмисляно от доста време и се основава на добрите производствени и финансово-икономически резултати на дружеството от ноември м.г. насам. Увеличението няма да засегне получаващите най-високи заплати и хора, за които ръководителите на структурни звена преценят, че получават достатъчно за заеманата позиция. Пак по предложение на преките шефове междувременно са вдигнати от 80 до 100 лв. месечните трудови възнаграждения на повече от 200 работници, подчерта г-н Димитров.
В зависимост от финансово-икономическите резултати за второто тримесечие, ръководството на торовия производител обмисля възможността за втори път т.г. да раздаде бонуси, като те ще бъдат ориентирани най-вече към пряко заетите в производството. Размерът им отново ще зависи от конкретния принос на всекиго и ще се определя по предложение на цеховите ръководители, подчерта главният изпълнителен директор.
За първото тримесечие неохимци получиха бонус в размер на една щатна работна заплата. Лидерите на синдикалните секции на КНСБ, „Подкрепа“ и „Промяна“ Живко Жеков, Иван Митев и Мишо Янев  не скриха задоволоството си от оповестените решения на ръководството и ги определиха като плод на действащия модел на социален диалог в „Неохим“ АД.
www.obvest.com