Смядово: Разкриват 30 работни места чрез социални услуги

На 27.02.2011 от 15 часа в Смядово ще бъде представен първият социален проект на читалище „Братство” за обгрижване на 70 нуждаещи се от общината възрастни и трудно подвижни хора. С този проект читалището разкрива 30 работни места, 20 от които за социални асистенти и 10 за домашни помощници.

На практика с реализацията на тази читалищна инициатива се осъществява третата фаза на социалния проект за грижи в семейна среда, първите две от които спечели общинската администрация. Преди тя да финализира втория етап и за да не прекъсва грижата за крайно нуждаещите се хора, читалищното настоятелство се зае с подготовка за ново кандидатстване, обясниха от екипа на проекта. За да извършва едно читалище социални услуги, то трябва да е регистрирано като неправителствена организация и за целта НЧ „Братство”  кандидатства и получи лиценз, отбеляза Иванка Петрова, ангажирана с разработката на проекта. Тя е един от специалистите в Смядово, на когото общината дължи голяма част от успешните проектни предложения, докато беше зам.-кмет. Сега като част от екипа, който ще отговаря за обслужването на 70 души и за работата на 30 заети, тя обясни, че проектът е на стойност 169 хил. лв. и е с продължителност 12 месеца. Той стартира на 1 март с назначаване на домашните помощници и асистенти, основната част от които идват от Бюрото по труда. Обикновено един зает обслужва двама нуждаещи се, но сега някои от асистентите в Смядовско ще се грижат за трима, защото броят на нуждаещите се е доста голям. „Ако преди 10 години в малките населени места беше табу да ти влезе в къщата чужд човек, за да се грижи за болен или възрастен, сега тези хората се молят за домашен помощник, защото няма кой да даде хляб или вода на онези, които са легло”, сподели Петрова като впечатления от дългогодишната си работа в общината. Потресена от условията, в които живеят болни възрастни е бившата социална асистентка Валентина Александрова, която отново ще обгрижва едни от най-старите хора. От екипа на проекта обясниха, че тя вдигнала на крака 80-годишен човек, почти отказал се от живота, заради болестта и мизерията, в която е оставен. Въпреки че работата около заболелите е трудна Александрова е пожелала пак да поеме най-тежките случаи, което според Иванка Петрова е рядък случай. Сред социалните асистенти, които започват работа от идния месец има хора, участвали в предишни фаза на проекта, което ги прави значително по-квалифицирани и организирани в работата, отчита екипът с ръководител Иван Кюркчиев, гл. специалист в общината по евроинтеграция.

Росица СТАЙКОВА
http://grada.bg