Стралджа: Нови 14 назначени на работа

Кметът на община Стралджа Митко Андонов връчи договорите на новоназначените от 1 април 14 безработни, които успешно изкараха курса по програма „Развитие” и получиха квалификация за работници в строителството и монтьори на котелно оборудване. Договорите са по проекта „Нов избор, развитие и квалификация” по ОП”Развитие на човешките ресурси” по който работи общината, средствата за едногодишните заплати се осигуряват от МТСП.

В първият си работен ден наетите строители и огняри получиха и задължителния инструктаж по охрана на труда, запознаха се с екипа, който ще им възлага задачите за изпълнение и ще извършва контрола. Това, което ще се изисква от всеки новоназначен по програмата е да спазва 8-часовия работен ден, да изпълнява дисциплинирано и отговорно задълженията си, да не отсъства безпричинно. Добросъвестното изпълнение на работата ще осигури възможности за сключване на нови трудови договори след изтичане на 1 година, припомни г-н Андонов и изрази увереността си, че всеки от работниците е достатъчно мотивиран да докаже възможности и умения, които да се превърнат в добър атестат за бъдещо устройване на работа.