Ямбол: Интерес към повишаване на квалификацията

Област Ямбол е сред водещите региони в страната по отношение на регистриран интерес и удовлетворени молби за допълнителна квалификация на работници по операция „Адаптивност” по оперативна програма „развитие на човешките ресурси”. Това стана ясно по време на заседанието на Областния съвет за тристранно сътрудничество, под председателството на заместник-областния управител Нели Кадиева.

Пред членовете на Съвета, Нели Кадиева коментира, че дейностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които започнаха да се изпълняват в началото на миналата година, вече започват да влияят позитивно върху заетостта в Ямболски регион.
На заседанието на Областният съвет за тристранно сътрудничество за заместник председател на Съвета, за срок от 1г. бе избрана Вълкана Янкова – председател на Регионален Съвет на КНСБ. Приета бе и програма за работата на Тристранния съвет за 2011 г. Областният съвет за тристранно сътрудничество е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на регионално равнище по въпросите на трудовите и свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.
http://www.vreme.bg