Областна администрация Силистра поздрави КНСБ с 25-годишнината на конфедерацията

В навечерието на 3 март – Национален празник на Република България, Регионалният съвет на КНСБ в Силистра проведе тържество, с което отбеляза 25-годишнината от създаването на най-голямата синдикална структура в страната.  На поканата за участие в него, отправена от председателя на Регионалния съвет г-жа Димитричка Пейкова, се отзоваха представители на организациите от различни браншове, както и представители на държавни и местни институции. Областна администрация Силистра бе представена от заместник областния управител Младен Минчев, който поздрави юбилярите и участва в тържеството.

До РС на КНСБ бе изпратен поздравителен адрес от областния управител Стоян Бонев, в който се отразява значимостта на синдикалистите при осигуряването едновременно на коректив и на партньорство с работодателите и държавните структури. Пожелава се успех в работата на Конфедерацията, към която в област Силистра се числят 5 123 членове от 128 синдикални организации. Статистиката показва, че приблизително всеки четвърти от работниците и служителите на трудов договор в област Силистра е член на КНСБ. Около 90% от синдикалните членове  ползват  колективни трудови договори, както на браншово, така и на  ниво предприятие.

В адреса се казва: “Уважаема госпожо Пейкова, скъпи синдикалисти от област Силистра, днес Вие празнувате своя 25-годишен юбилей. Отчитате браншови успехи, регистрирате социални проблеми, правите прогнози за развитието на региона и на страната. Поводът е достатъчно сериозен, за да изразите със самочувствие своята увереност, че Вашите организации и членовете на местните Ви структури правят необходимото, за да защитят правото на труд и на справедливо възнаграждение. Поздравявам Ви от все сърце с юбилея. Желая Ви и занапред да имате своето място в обществото.”

От доклад на РС разбираме, че основните проблеми, които срещат през годините синдикалните членове са свързани с нарушения в трудовото и социалното законодателства; с ненавременното изплащане на трудовите възнаграждения и ниския им размер; с лошите условия на труд и непрекъснатите структурни реформи  в предприятията: прекратяване на трудови договори, смяна на управители по политически причини и др.

С тревога се отбелязва също, че в област Силистра все още има фирми, в които са създадени синдикални организации, но работодателите не желаят да сключват колективни трудови договори, а в България няма закон, който да е задължителен в това отношение. Синдикалистите смятат, че има нужда от категорично законодателство, за да се възползват от договорености, осигуряващи по-високи доходи  и обезщетения,  по-добри социални придобивки и условия на трудов живот.

РС на КСБ в област Силистра отчита, че от 2014 г. стартира Националната взаимоспомагателна каса в рамките на КНСБ, даваща възможност единствено на синдикалните членове да ползват средства от нея. Стартирал е и т.нар. електронен синдикат, заложен в Програмата на КНСБ от последния й конгрес: всеки синдикален член, регистрирайки се, получава уникален синдикален номер, чрез който има право на специализирана и индивидуализирана помощ, както и информация  от структурите на КНСБ.

На 18 май в Силистра ще се проведе кръгла маса „Пазарът на труда и младежката безработица в региона”. Замислено е и създаване на музеен кът в една от залите на РС, включващ архивни документи и снимки от историята на КНСБ от учредяването й до днес.