Здравко Тошков: През тези 25 години КНСБ избра верния път и вярното решение

КНСБ навърши 25 години от учредяването си като независим синдикат в България. По този повод Радио„Фокус” –Бургас разговаря със Здравко Тошков, председател на КНСБ-Бургас.

Фокус: Г-н Тошков, КНСБ навърши 25 години. По този повод какво бе бай-важното за този период от време?

Здравко Тошков: Аз мисля ,че за тези 25 години ,за този период след 90-та година е едновременно и трудно, и лесно да се говори, защото КНСБ се превърна в кауза и съдба на мнозина от нас, в друга организация, която носи в себе си наследство , която носи в себе си поуките от миналото и надеждите за бъдещето. Още повече в годината на 25-годишнината на нашия синдикат българското профсъюзно движение има своята нелека вече 111-годишна история.

Фокус: Кои бяха по-значимите събития през тези 25 години? Какво бе постигнато?

Здравко Тошков: През тези 25 години определено за един уважаващ себе си синдикат можем да кажем, че избрахме верния път и вярното решение, което осигури на нашия синдикат, на хората , членуващи в него,на неговите симпатизанти стабилност на фона на политически страсти и боричкания още повече при честите смени на властта. Не на последно място нашият синдикат през тези години остана организацията, която запази своето единство, независимост, не се разцепи и нямаше отлюспване на свои членове. С първите стъпки на КНСБ беше необходимо и предприе, осъзнавайки тази необходимост , дълбоки реформи в своите структури и дейности, като утвърждаващ с всеки ден своя избор и политика за нова система на индустриални отношения, промяна в икономическа и социална сфера чрез диалог и партньорство,както и случаите на нещо ново, нещо , което започна след промените, а това са колективните трудови договори и споразумения на всички равнища, както и подкрепата на реформите, които се извършваха в нашата държава , но не на всяка цена и не винаги. Същевременно може да се каже и това, че този 25- годишен период беше изпълнен с предизвикателства и с постигнати договорености, за което същински принос има КНСБ в областта на доходите, в областта на заетостта, условията на труд, както и социалните реформи.

Фокус: Колко са членовете в регионалната структура на КНСБ-Бургас?

Здравко Тошков: Преди да кажа членската маса на регионалната структура на КНСБ-Бургас искам да кажа няколко думи пак за неща, които са се случили през тези 25 години, когато не само нашият синдикат, а като цяло синдикатите извоюваха своята независимост. На цената на тази независимост , в условията на политически и икономически преход се оказа твърде висока за хората на наемния труд , не оставяйки за няколко неща да се преборим със сивата икономика, дъмпинга, ниската цена на работната сила. Всичко това се оказа фактор за жизнения стандарт на повечето живеещи българи, които са под абсолютния минимум на бедност. Не на последно място по въпроса, който зададохте, при преструктуриране на икономиката загубихме много наши членове. Някои от тях напуснаха организацията завинаги, други трудно намираха смелост за своя път обратно и срещат определени трудности , биха казал, в защита на своите права, оставайки сами със себе си и не членувайки в дадена синдикална структура. И трети, които така и не можаха да ни припознаят като техен потенциален представител на социално-икономическите интереси. Въпреки тези негативни неща, които ни се случиха през този период от нашето съществуване, от нашето учредяване, КНСБ продължава да е най-многочисления синдикат и същевременно е най-голямата неправителствена организация в страната, членувайки в КНСБ над 300 хил. души. Говорейки за това какво е регионалната структура в Бургас,определено мога да кажа, че регионалната структура на КНСБ е на подобаващо място в нашето голямо синдикално семейство със своите 386 синдикални организации и приблизително 18 хил. души членска маса, членуващи в реалния бюджетен сектор. Доброто е това, че и през миналата година имаме изградени нови синдикални структури в Баумакс, в Общинското предприятие „Транспорт“, беше възстановена синдикалната организация в Кроношпан, имаме изградени синдикални структури в общините на територията на региона, така че КНСБ запазва своята численост, автентичност, своята организационна структура, създавайки тези нови организации. Тук е мястото да поздравим нашите нови синдикални организации, своите членове. Това, че те са осъзнали своята необходимост от сдружаване и ползват своето конституционно право да се сдружават и да изграждат такива синдикални структури, което е добре, защото не е без известно това изречение, че заедно можем повече.

Фокус: Във всички сфери ли имате изградени структури?

Здравко Тошков: Имаме претенции, че сме на повечето места в реалния бюджетен сектор, но все още има места, където не сме стъпили, където все още страхът, все още капсулирането от страна на най-вече частните структури и страхът на собствениците и на управляващите там мениджъри от думата „синдикат“ едва ли не е нещо, което е заразно, прокажено, а нищо страшно няма от това да имат синдикална организация, защото самата тя може да бъде гаранция за социален мир и гаранция за прокарване на нови моменти, на новости в техническо или организационно изграждане на самата производствена структура и това нещо работодатели трябва да го осъзнаят, защото нищо лошо няма да има се случи, никой,бих казал, няма да има диша във врата. Мисля, че има още какво да направим в тази посока и най-вече в производствения, реален сектор, където има фирми и предприятия, където нас ни няма, както и другите колеги.

Фокус: Какви предимства дава на работника членството му в синдикат?

Здравко Тошков: Основната функция на един синдикат е защита правата и свободите на членове, защита на техните социални, икономически права. Изграждайки тези синдикални организации, основното им задължение са тези и не напразно е това, което казах, че заедно можем повече . Също така не на последно място е това, че когато хората членуват в синдикални структури, винаги сме по-силни в тези синдикални организации , по-солидарни сме в действията си и това дава възможност , сила и увереност в действията при всяка конфликтна ситуация.

Фокус: Какво ще пожелаете на вашите членове, симпатизанти и бъдещи членове?

Здравко Тошков: Ще има пожелая в годината на 25- годишнината от учредяването на нашата конфедерация на независимите синдикати в България преди всичко честит празни, ще има пожелая много здраве, много увереност, много късмет . Нека не забравят, че силата ни е в екипността, в синдикалните организации, силата ни е, когато сме солидарни и синдикатът трябва да продължи да работи, за да бъде по-привлекателен, по-истински и можещ и знаещ , за да бъде адекватен на времето. Това нещо става с всеки един от нас като член на КНСБ, с всеки един от нас като синдикален актив и ръководства по всичките синдикални йерархии в синдикалния бюджетен сектор. Честит национален празник на всички наши членове, симпатизанти и на хората на наемния труд!

Мария РУСЕВА

Източник: http://focus-news.net/opinion/2015/03/02/32010/zdravko-toshkov-prez-tezi-25-godini-knsb-izbra-verniya-pat-i-vyarnoto-reshenie.html