КНСБ в Силистра отличи работодатели за принос в социалния диалог и социалното партньорство

КНСБ в Силистра отличи работодатели за цялостен принос в социалния диалог и социалното партньорство по случай двайсет и петата годишнина от създаването на конфедерацията.

Това са д-р Даниела Костадинова – ръководител на Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра и Величка Славова – председател на земеделската кооперация “Нива 93” в с. Професор Иширково, съобщи Димитричка Пейкова – председател на Регионалния съвет на КНСБ в Силистра. В Силистренско в КНСБ членуват около 5000 работници и служители, обхванати в 128 синдикални организации. От наетите по трудово и служебно правоотношение в района синдикалните членове са 24.03 на сто. Според Димитричка Пейкова основните проблеми, които срещат синдикалните членове, са свързани с нарушения в трудовото законодателство и непрекъснати структурни промени в предприятията, които обикновено се свеждат до прекратяване на трудови договори и смяна на управители по политически причини. Регионалният съвет на КНСБ в Силистра работи по проекти, които осигуряват частична заетост.

ИЗТОЧНИК: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1028815