Започват масови съкращения в “Титан АС”

От Конфедерацията на независимите синдикалисти в България изпратиха до медиите писмо, според което започват масови съкращения във фирмата, която почиства Видин – “Титан АС”. Публикуваме пълния текст на писмото:

Относно: Нарушения на Кодекса на труда и Закона за колективните трудови спорове в „ТИТАН-АС“ЕООД гр. Видин

Както вече ви осведомихме, синдикалната организация на КНСБ при Титан АС-ЕООД гр. Видин е в безсрочна стачка от 05.03.2015 година при спазване на Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

От Стачния комитет ни информираха,че от 10.03.2015 година работодателят ще предприеме масови съкращения на 50 процента от работещите във фирмата.

Това е грубо нарушение на чл.130 ал.1от Кодекса на труда .Безпрецедентно се нарушава чл.20 от ЗУКТС, където дословно е записано:

„След обявяване на стачкато и през времето докато трае законна стачка работодателят не може да преустановява дейността на предприятието или на част от него и да уволнява работници с цел да:
1 .предотврати или преустанови стачката.
2.осуети удовлетворяването на предявените искания.“

За целта сме изпратили незабавно сигнал до Инспекцията по труда Видин,която да даде нужните предписания и накаже виновните длъжностни лица.

Митингите и стачката продължават до изпълнение на исканията.

Регионален съвет на КНСБ Видин
Председател:
/Л. Любенов/

Източник: http://niebg.net/dpal/node/5039