Плашат с уволнение стачкуващите в „Титан АС“-Видин

Ръководствата на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) – КНСБ и на Регионалния съвет на КНСБ – гр. Видин изпратиха днес, 11 март 2015 г., писмо до Общински съвет Видин. В него те настояват за спешно обсъждане на договора за сметосъбиране. В писмото се посочва, че РС на КНСБ – Видин е поискало от кмета на Община Видин Герго Гергов копие от договора между Община Видин и „Титан АС” ЕООД. В този договор би трябвало да има клауза, гарантираща, че при превеждането на суми от Общински съвет Видин към „Титан АС” ЕООД ще се изплащат работните заплати и осигуровки на работещите Ваши избиратели. Въпреки това на синдиката е отказано копие от този договор, клаузите на който трябваше да бъдат обсъдени и на заседанието Областния съвет за тристранно сътрудничество, което се проведе на 5 март 2015 г.

На срещата управителят на „Титан АС” – Видин Валери Йорданов е заявил, че не е упълномощен да подписва каквито и да е споразумения без съгласуване с централното ръководство на фирмата в гр. София. По настояване на областния управител, г-н Йорданов е поел ангажимент, че до 16.30 ч. на 06.03.2015 г. ще предостави писмено становище от централното ръководството на дружеството в София за разрешаване на колективния трудов спор. Вместо да бъде представен график за изплащане на дължимите работни заплати, вчера управителят на „Титан АС” – Видин Валери Йорданов декларативно е заявил, че 50% от персонала на фирмата ще бъде съкратен, а на останалия персонал ще бъде изплатена една работна заплата.

„Устната информация, която бе представена на заседанието на Областния съвет за тристранно сътрудничество, е, че задълженията на Община Видин към фирма „Титан АС” ЕООД – Видин за 2014 г. в размер на 1,2 млн. лв. се обслужват. В същото време работещите в дружеството, болшинството от които са на минимални работни заплати, за 2014 г. очакват да получат възнаграждения в размер на общо над 280 хил. лв.”, посочват ръководствата на ФНСДУО – КНСБ и на РС на КНСБ – Видин. Те питат защо Общинският съвет във Велико Търново тази седмица е прекратил договора със същата фирма „Титан АС”, като е спасил града от кризата с боклука, а „Вие бездействате и позволявате да се упражнява геноцид спрямо граждани на Вашата община – работещите са лишени от средства за съществуване, грубо се нарушава Кодексът на труда и Конституцията на Република България.”

Напомняме, че вече втора седмица колективът на фирмата е в ефективна стачка за неполучени работни заплати за 8 месеца – от м. юли 2014 г. до м. февруари 2015 г. Ръководствата на ФНСДУО – КНСБ и на РС на КНСБ – Видин настояват за спешно обсъждане на договора за сметосъбиране между Община Видин и „Титан АС” ЕООД на открито заседание на Общинския съвет, за да се установят ангажиментите по договора на общината и фирмата, на базата на което да бъдат изплатени работните заплати на персонала, да не се допусне съкращение на десетки граждани на Община Видин и да се спаси градът и съставните села от кризата с боклука.

Източник: http://www.cross.bg/vidin-suvet-knsb-1456221.html#.VTYYTiHtlBc