Евроакта 2 – Европейски действия за транснационални споразумения в компаниите

Приключен е проект „ЕВРОАКТА-Европейски действия за транснационални споразумения в компаниите-2” по бюджетна линия на ЕК VP/2013/001. Основен изпълнител е  Асоциация „Бруно Трентин”-ИСО –Институт за икономически и социални изследвания –Рим при Обща италианска конфедерация на труда, както и други синдикални институти(Регионален Институт за икономически и социални изследвания към ОИКТ-Емилия-Романя-Болоня, Италия, Синднова-институт към Конфедерация на синдикатите на работниците в Италия,  Институт за икономически и социални изследвания към френските синдикати, Фондация „Първи май”-институт към Конфедерация на работническите комисии в Испания),  синдикати (Солидарност-Полша), неправителствени организации(Астрес-Франция) и университети(Университет в Манчестър, Великобритания и Университет в Мюнхен, Германия).ИССИ участва  в проекта като партньор от страна на България. Проектът е приключен, подготвен е окончателен доклад на английски  език, както и брошура „Транснационалните фирмени споразумения-резултати от научните изследвания и препоръки”, която е преведена и издадена на 7 езика, в т.ч. и български. В хода на проекта е направен анализ на значението и нормативните аспекти на транснационалните фирмени споразумения, както и анализ на ситуации в компании от металургията, машиностроенето и металообработването (Фолксваген, Талес, Шнайдер електрик и СКФ) и банковото дело(Уникредит, Сантандер, БНП Парибас) и поделенията им в общо 7 страни. Екипът на ИССИ подготви анализ на ситуации(след интервюта със синдикални председатели, членове на Европейски работнически съвети) и мениджъри по управление на човешките ресурси) за поделението на СКФ (Швеция) в България- завода в Сопот, както и за Уникредит Булбанк.

Проектът е осъществен с подкрепата и на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП/ETUC) и Общата италианска конфедерация на труда (ОИКТ / CGIL). На разположение в Интернет страницата са окончателния доклад на английски език и брошурата на български език.