Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район

Председателят на РС на КНСБ Сливен Тодор Иванов взе участие в проведеното днес съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район,

Участие взеха заместник-министърът на МРРБ Иван Аспарухов, представители на министерства, представители на Управляващите органи на Оперативните програми областни управители, кметове на общини в Югоизточен район, представители от организациите на работодателите, представители на НПО и на академичните среди – университети и колежи на територията на района.

Заложени и обсъдени теми в заседанието бяха : Усъвършенстване и ефективно прилагане на законодателството в областта на регионалното развитие; Представяне на информация за хода на операциите по Оперативните програми (2007-2013г.) в Югоизточен район към края на 2014г.; Представяне на информация за одобрените Оперативни програми за програмен период 2014 – 2020 г.; Обсъждане и съгласуване на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Сливен за периода 2015-2020 г.;

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, представиха обобщена информация за напредъка в усвояването на СКФ в ЮИР – сключени договори, усвоени финансови средства и резултати от приключени проекти. Общият брой сключени договори по оперативните програми в ЮИР с натрупване към 16.02. 2015г. е 1054 бр. на стойност 2 715 109 371 лева. Най-голям брой проекти има област Бургас – 372 бр., следван от област Стара Загора – 332 бр., област Ямбол -178 бр. и област Сливен – 150 бр.

В заложената последна тема на заседанието, членовете на Регионалният съвет за развитие обсъдиха и съгласуваха проекта на Актуализираната Областна стратегия за развитие за новия програмен период 2014-2020 г. на област Сливен.