Брой 4 / Декември 2014 г.

На фокус:  Новото икономическо управление и колективното договаряне
1. Включване на социалните партньори в европейското икономическо управление. декларация на европейските социални партньори, 21.10.2013
2. Новото европейско икономическо управление и неговото въздействие върху националните системи за колективно договаряне
3. Новото икономическо управление и неговото социално

Изтегли като *.pdf