350 работници от ТЕЦ „Бобов дол” спряха за 1 час машините срещу 5-процентова лепта във фонд „Енергийна сигурност”,

Близо 350 работници и служители в ТЕЦ „Бобов дол” участваха във вчерашния мълчалив протест срещу предстоящите изменения на Закона за енергетиката (ЗЕ), предвиждащ учредяването на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.В знак на несъгласие с 5-процентова вноска, която производителите на еленергия ще трябва да отделят от ежемесечните си приходи и да внасят във фонда, за 1 час бяха спрени машините в спомагателните цехове. Протестът бе организиран от синдикалните организации на КТ „Подкрепа“ и НСФЕБ – КНСБ и подкрепен от изпълнителния директор на дружеството Емил Христов.

ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД не участва в производството и продажбата на електроенергия на регулирания пазар, поради което не следва да търпи последиците от измененията на Закона за енергетиката. Централата отчита огромен разход за заплати на работници и служители, които наброяват над 800 човека. Въвеждането на въпросната 5-процентова вноска от всички приходи ще се отрази на производството и съотношението приходи-разходи, което неминуемо ще рефлектира върху производството и възможността да продължим работа. Налагането на тази разрушителна 5-процентова вноска ще доведе до финансови затруднения и на всички мини, които са свързани с нашето производство, сред които мина „Открит въгледобив“ – Перник, „Въгледобив Бобов дол“, драстично намаляване на добива и приходите им, до неизпълнение на планираните работи, неизбежно съкращаване на работници, както и до невъзможност за изплащане на задълженията ни към държавата и контрагентите”, посочиха от синдикатите.

„За подпомагане на НЕК директно ще ни взимат 600-700 000 лв., а ние нямаме абсолютно никакви финансови отношения с НЕК. Ние сме изцяло на свободния пазар”, каза Емил Христов.

Промените в закона, целящи спасяването на НЕК и ДКЕВР, ще доведат до затруднения при изплащането на заплатите и социалните разходи, категорични са в ТЕЦ-а. Ако промените се приемат, продължаваме протестите с всички законови средства. При нас стачките са забранени, но пак ще има мълчаливи протести или ще се премине към по-радикални действия, евентуално ходене в София, заяви зам.-председателят на КНСБ в ТЕЦ-а Ружка Георгиева.