„Обществени трапезарии”

В продължение на повече от 15 години, КНСБ осъществява благородната си инициатива през зимните месеци на годината да осигурява безплатен обяд на крайно нуждаещи се лица. Целта е през тежкия зимен период да се осигури подкрепа на най-уязвимите групи от населението, на територията на общините, в които функционират обществени трапезарии.

От 1 октомври 2015 г. КНСБ, съвместно с Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” ще продължи да предоставя безплатен обяд на 247 нуждаещи се в 13 населени места в обособени трапезарии (ресторанти, столове, клубове), отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания. За трудно подвижните и болните на легло потребители, в по-голяма част от разкритите трапезарии е осигурен транспорт за предоставяне на услугата по домовете, със съдействието на  Домашен социален патронаж. Потребителите ще получават безплатна храна всеки делничен ден, която включва: супа, основно ястие и хляб. Лицата, нуждаещи се от подкрепа следва да подадат необходимите документи в Регионалните съвети на КНСБ.

Обществени трапезарии са разкрити в следните общини:

Община Дупница, област Кюстендил; община Батак, област Пазарджик; община Асеновград, област Пловдив; община Карлово, област Пловдив; община Лозница, област Разград; община Нова Загора, област Сливен; община Твърдица, област Сливен; община Рудозем, област Смолян; община Димитровград, област Хасково; община Харманли, област Хасково; община Ивайловград, област Хасково; община Шумен, област Шумен; община Велики Преслав, област Шумен.

Постоянно действащи комисии, с представители от Регионалните съвети  на КНСБ и Дирекциите „Социално подпомагане” ще координират организацията и осъществяването на всички дейности по програмата и ще извършват подбор на потребителите, които следва да отговарят на следните условия:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход, съгласно чл. 9 от ППЗСП;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни лица.

Чрез разкритите Обществени трапезарии осигуряваме помощ и подкрепа при издръжката на хора и домакинства, чиито минимални доходи са недостатъчни да покрият потребности от жизнено важно значение – храна, лекарства, отопление (осветление) и др. консумативи.

Създават се реални условия за предотвратяване на риска от глад и недохранване на уязвимите и рискови групи в общините, в които се предоставя социалната услуга „Обществена трапезария”.