Брой 3/ Септември 2015 г.

Съдържание на броя:

1. Заплата, осигуряваща издръжката на работника (LIVING WAGE)

МОТ: Методологически преглед по изчисляването на заплатата за издръжка
Европейска конференция, посветена на заплатите за издръжка на работника (25-26 ноември 2013 г., Берлин)
Доклад „Заплатата за издръжка на работещите в световните вериги на доставки“
Заплатата за издръжка във Великобритания”. Доклад за лятното училище на ЕКП по колективно трудово договаряне
Преглед на световната практика, свързана със заплатите за издръжка
2. Новини от ЕКП и МКП

3. Актуални новини от Европейските институции

Изтегли като *pdf