Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие Ф.ОР.М. Пакт: Оперативна рамка за многостепенна синергия с широк кръг участници за адаптиране към социалните и икономически промени

Проект на КНСБ и швейцарският синдикат UNIA под надслов „Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие”, бе открит с встъпителна конференция в хотел „Рай” – град Русе.

Основната цел на проекта е да допринесе за устойчивото социално-икономическо развитие на България за укрепване на капацитета и ролята на КНСБ чрез партньорство и добри практики между българските и швейцарските синдикати на национално, регионално и браншово ниво.

В рамките на проекта е предвидено посещение и на градовете Бургас, Варна, Пазарджик, Монтана и Благоевград.

В конференцията взеха участие вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, мениджърът на проекта Ина Атанасова, председателят на РС на КНСБ-Русе Боянка Димитрова, експерти от КНСБ, председатели на синдикални организации от региона и други.