Четири културни институции от Разградско протестираха с лентички днес

Служители в четири културни институции в Разградско участваха в Националния ден на протест на работещите в музеите, галериите и библиотеките – съобщиха от КНСБ-Разград.

Протестът бе символичен – с протестни лентички – и се проведе в: Художествена галерия „Проф. Илия Петров“, Регионален исторически музей-Разград, Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ и Исторически музей-Исперих. Музеят в Разград оповести протеста си още снощи, когато корицата на Фейсбук страницата му бе сменена със специално изработен колаж.

Декларацията с основните искания на протестиращите бе връчена на представителя на правителството в Разград – областният управител Манол Кившанов – съобщиха още от синдикатите. Исканията са общо 6, ето какви са:

1.Да бъде увеличен бюджетът за политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство, за да може да се осъществи реформата в музейния сектор и да започне реалното изпълнение на заложените приоритети, свързани с културните ценности в програмата на правителството! Досега държавните музеи (почти всички със статут „национални”), както и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и 55-те общински музея, не са на делегирани бюджети, което ги поставя в неравностойно положение спрямо останалите! За тази цел са необходими 7,9 млн. лв. към бюджета на Министерството на културата и 4 772 000 лв., които чрез Министерството на финансите /МФ/ да се разпределят целево по общините.

2.Да бъде увеличен и уеднаквен Единният разходен стандарт на 103-те музеи и галерии с регионален характер, което означава допълнително 6 млн. лв., които чрез МФ да се разпределят целево по общините!

3.Да бъде увеличен Единният разходен стандарт на библиотеките, което означава допълнително 3 650 000 лв., които чрез МФ да се разпределят целево през общините!

4.Да бъдат заложени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи и сгради за всички музеи! Това изисква допълнително 1,242 млн. лева.

5.Да бъде увеличен допълващият стандарт за управление на закритите площи при библиотеките, за което ще са необходими допълнително 2 млн. лв.!

6.В рамките на тези средства да се увеличи работната заплата минимум с 50%, за да отговаря на отговорностите, които носим!“.

ИЗТОЧНИК:

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1531182