Над 160 служители от музеите, галериите и регионалната библиотека протестираха днес в област Габрово

Над 160 служители от музеите, галериите и регионалната библиотека протестираха днес на работните си места в област Габрово с призивите „Стига мизерия!”, „Стига лъжи!”, „За достойни доходи!”.Протестната акция се организира от синдикалните структури на КНСБ и КТ „Подкрепа” и е под надслов „Ден на недоволството”.

Участие в протеста от област Габрово взеха служителите и синдикалните структури на КНСБ от АЕК „Етър” – Габрово, Регионален исторически музей – Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев” – Габрово, Музей „Дом на хумора и сатирата” – Габрово, Исторически музей – Севлиево, Градска художествена галерия – Севлиево. В Трявна освен Старото школо и Даскаловата къща, врати в деня на протеста отвори и Славейковата къща.

Символичните протестни действия в региона се проведоха с носене на лентички, на които пише „КНСБ Протест”, поставяне на входовете на музеите, галериите и Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” на Протестна декларация с исканията и предоставяне на същата на посетителите на музеите, галериите и библиотеките, с цел оповестяване на проблемите в бранша. Декларацията бе изпратена и на Областния управител и Кметовете на Габрово, Севлиево и Трявна.

На днешния ден работещите в музеите, художествените галерии и библиотеките казаха: „НЕ”на това висококвалифицирани специалисти да работят с ниски заплати, на невъзможността за осигуряване на минимални условия за опазване на културното наследство на България и равен достъп на гражданите до информация и знание – задължения от Закона за обществените библиотеки и от Закона за културното наследство!

Работещите в музеите, галериите и библиотеките представиха и исканията си:

1. Да бъде увеличен бюджетът за политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство!

2. Да бъде увеличен и уеднаквен Единният разходен стандарт на 103-те музеи и галерии с регионален характер!

3. Да бъде увеличен Единният разходен стандарт на библиотеките с регионален характер!

4. Да бъдат заложени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи и сгради за всички музеи!

5. Да бъде увеличен допълващият стандарт за управление на закритите площи при библиотеките!

6. Да се увеличи работната заплата минимум с 50%!