Синдикатите връчиха протест на областния управител

„Заявяваме, че сме готови за синдикални и граждански действия, за да защитим човешките си права на достоен труд и достойни доходи“, това се казва в декларацията, която вчера, в деня на националния протест на музеите, галериите и библиотеките, председателят на Регионалния съвет на КНСБ Грациела Ранкова връчи на областния управител на Разград.

В документа се казва още, че с проектобюджет 2016 година музеите, галериите и библиотеките не са в състояние да осигурят минимални условия за опазване на културното наследство и равен достъп на гражданите на страната до информация и знание.

От синдикатите настояват да бъде увеличен бюджетът за опазване на движимото и недвижимото културно наследство, за да може да се осъществи реформата в музейния сектор и да започне реалното изпълнение на заложените приоритети, свързани с културните ценности в програмата на правителството. За тази цел са необходими 7.9 млн. лева към бюджета на Министерството на културата и 4 772 000 лева, които чрез Министерството на финансите да се разпределят целево по общините.

Профсъюзите настояват за увеличение и уеднаквяване на единния разходен стандарт на 103-те музеи и галерии с регионален характер, което означава допълнително 6 000 000 лева, разпределени целево по общини.

Искането е и за увеличение на единния разходен стандарт на библиотеките с допълнителни 3 650 000 лева, а освен тях да се заложат 1.242 млн. лева за управляваните открити площи и сгради за всички музеи и други допълнителни 2 млн. лева за управление на закритите площи на библиотеките.

Служителите в музеите, галериите и библиотеките настояват за увеличение на възнагражденията си с 50 процента. Досега специалистите работят в институциите за 400-500 лева месечно, като от 1 януари 2016 г. техните заплати почти ще се изравнят с минималната работна заплата за страната.

В Разград в деня на национален протест стачката бе символична – с лентички, трикольори и плакати.

ИЗТОЧНИК:

http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=17998&Itemid=41