Стига мизерия в музеите, галериите и библиотеките

С бюджет 2016 държавата абдикира от отговорността за опазване на културно-историческото и книжовно наследство на България. Така започва декларацията на протестиращите служители в музеи, галерии и библиотеки от област Габрово.”С проектобюджет 2016 вече достигнахме дъното! Музеите, галериите и библиотеките не са в състояние да осигурят минимални условия за опазване на културното наследство на България и равен достъп на гражданите на Република България до информация и знание – задължения от Закона за обществените библиотеки и от Закона за културното наследство! Висококвалифицирани специалисти работят в тези институции за 400-550 лева месечно, а заплатите на млади колеги от 1 януари 2016 година ще бъдат повишени от 400 на 420 лв. заради увеличението на минималната работна заплата за най-ниско квалифицирания персонал в държавата!

Призоваваме всички работещи в музеите, художествените галерии и библиотеките да кажем:„НЕ“ на всичко това!

НИЕ ИСКАМЕ:

1. Да бъде увеличен бюджетът за политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство, за да може да се осъществи реформата в музейния сектор и да започне реалното изпълнение на заложените приоритети, свързани с културните ценности в програмата на правителството! Досега държавните музеи (почти всички със статут „национални”), както и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и 55-те общински музея, не са на делегирани бюджети, което ги поставя в неравностойно положение спрямо останалите! За тази цел са необходими 7,9 млн. лв. към бюджета на Министерството на културата и 4 772 000 лв., които чрез Министерството на финансите /МФ/ да се разпределят целево по общините.

2. Да бъде увеличен и уеднаквен Единният разходен стандарт на 103-те музеи и галерии с регионален характер, което означава допълнително 6 млн. лв., които чрез МФ да се разпределят целево по общините!

3. Да бъде увеличен Единният разходен стандарт на библиотеките с регионален характер, което означава допълнително 3 650 000 лв., които чрез МФ да се разпределят целево през общините!

4. Да бъдат заложени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи и сгради за всички музеи! Това изисква допълнително 1,242 млн. лева.

5. Да бъде увеличен допълващият стандарт за управление на закритите площи при библиотеките, за което ще са необходими допълнително 2 млн. лв.!

6. В рамките на тези средства да се увеличи работната заплата минимум с 50%, за да отговаря на отговорностите, които носим!

Различни протестни действия ще има в музеи, галерии и библиотеки в цялата страна – плакати, подписки за подкрепа на исканията, протестни лентички, шествия, беседи от специалисти за емблематични  паметници и др.

Обръщаме се към депутати, министри и цялата българска общественост да посетят музеите, галериите и библиотеките и по този начин да подкрепят нашия протест!В този ден, вместо да затваряме врати, ние ще ги отворим широко за всички, за които българското културно и книжовно наследство не е само кампанийно средство за печелене на дивиденти, а е национално и общочовешко достояние!

Заявяваме, че сме готови за синдикални и граждански действия, за да защитим човешките си права на достоен труд и достойни доходи! Подкрепете ни, за да опазим заедно българската духовност!

Факти за доходите на работещите в музеите и галериите у нас.

– Около 6 000 000 са посетителите в музеите и галериите през 2014 г.

– Близо 3000 души работят в 204-те музея и галерии в България.

– 1038 са специалистите с висше образование в тях – научни сътрудници и уредници.

– 400 лв. е началната заплата на млад музеен специалист с магистърска степен. От 1 януари трябва да бъде увеличена с 20 лв., за да се изравни с  минималната заплата за страната !!!.

– 400 до 550 лв. получават болшинството от уредниците и реставраторите в музеите и галериите, които имат над 20 години трудов стаж.

В длъжностната характеристика на всеки музеен специалист има още и изисквания за:

    • Много добро владеене на чужд език;
    • Специалистите са и материално отговорни лица за сериозни суми.

Факти за доходите на работещите в библиотеките у нас.

– През 2014 г. в библиотеките в България са отбелязани около 11 500 000 посещения.

– Близо 1200 души работят в библиотеките в България.

– Повечето от работещите са  експерти с висше образование  – библиотекари и информационни  специалисти. Техните заплати са  сред най-ниските от всички категории висшисти у нас.

– 420 лв. е началната заплата на библиотечен специалист, която от 2016 г. се изравнява с минималната!!!

– 450 до 550 лв. получават повечето библиотечни специалисти, които имат над 20 години трудов стаж.

Библиотечният специалист, който изпълнява функцията и на информационен брокер, трябва да има отлична компютърна грамотност и задължително трябва да владее поне един чужд език, за да може да обслужи качествено и компетентно всеки посетител съобразно конкретните му търсения!”