Постигнатото от КНСБ в проектобюджета за 2016 година

В резултат на преговорите на ръководството на КНСБ с основните парламентарни групи в Народното събрание и след заседанието на Комисията по бюджет и финанси, което се проведе на 30 ноември 2015 год. Конфедерацията постигна:

• Повишаване на единния разходен стандарт в средното образование с 5.7%, в т.ч. за компенсиране на предвиденото увеличение на минималната работна заплата. Това заедно с увеличените средства от 1 октомври 2015 г., ще позволи повишаване на работните заплати на 100 000 души педагогически персонал с 9%,;

• 5% увеличение на заплатите на служителите в Националната здравноосигурителна каса и увеличение с 12 млн. лв. на средствата за работна заплата в Центровете за спешна медицинска помощ;

• Увеличение с близо 10% на работните заплати за служители в Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане и Главна инспекция по труда;

• Увеличение с 5% на работните заплати на служители на Национална агенция по приходите и Агенция „Митници“;

• Увеличение на работните заплати с близо 10% на служителите в НОИ;

• Увеличение с 5% на работните заплати в системата на Министерство на земеделието и храните;

• Допълнителни 10 млн. лева за повишаване с поне 25% на работните заплати на работещите в галерии, музеи и библиотеки в страната;

• Увеличение на годишната квота за ваучери за работническо хранене – от 240 млн. на 260 млн. лева;

• Повишаване на минималното дневно обезщетение за безработица – от 7,20 лева на 8,00 лева на ден.

 

ИЗТОЧНИК:

http://www.60citybg.net/index.php?subaction=showfull&id=1448977168&archive=&start_from=&ucat=64&