Над 60 синдикални лидери обучени по проект на КНСБ в Монтана

Над 60 синдикални лидери и членове на КНСБ бяха обучени по проект „Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие” в град Монтана на 4 декември 2015 година. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез Фонд за партньорство и експертна помощ.

Целта на проекта е да допринесе за устойчивото социално-икономическо развитие на България чрез укрепване на капацитета и ролята на КНСБ на базата на партньорство и обмен на добри практики и знания между българските и швейцарските синдикати на национално, регионално и браншово ниво. Предаване на швейцарския опит и знания в областта на организиране, привличане на синдикални членове и водене на кампании на всички нива е друга специфична цел на проекта.

Участие в срещата, която се проведе в сградата на Областна администрация в град Монтана, взеха вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, мениджърът на проекта Ина Атанасова, главните експерти на Конфедерацията Диана Найденова,  Даниела Чекова, Румяна Илиева и Тодор Капитанов, председателят на НФСОЛП – КНСБ Димитър Табаков, председателят на СБХН – КНСБ Красимир Пащрапански, председателят на РС на КНСБ в Монтана Мария Лазарова, председатели на синдикални организации от региона и други.

Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков откри срещата, като наблегна над приоритетите и плана за действие на КНСБ в сферата на организиране и привличане на синдикални членове и водене на кампании. Той обърна внимание и на мотивацията за синдикално членство.

Представяне на проекта, постигнати резултати и предстоящи действия по региони в страната направи мениджърът на проекта Ина Атанасова, а главните експерти Румяна Илиева и Тодор Капитанов наблегнаха на информационните и комуникационните технологии в подкрепа на синдикализацията и на конфликтите и тяхното разрешаване.

Даниела Чекова – главен експерт на КНСБ, обърна внимание на организационна и финансова дейност на синдикалните организации на Конфедерацията, Диана Найденова говори за важността на активно участие чрез проекти и програми на пазара на труда към създаване на синдикални организации.

На последвалата дискусия бяха обсъдени и проблеми на региона на Северозападна България, свързани с липсата на квалифицирани кадри на пазара на труда, тенденция, която обхваща най-вече сектора на индустрията в Монтана, високата безработица и привличането на инвестиции за развитието на областта.