Синдикалисти от КНСБ в област Пазарджик преминаха на обучение по синдикализация

На 10 декември 2015 год. град Пазарджик се проведе обучителна конференция в рамките на проект на КНСБ и швейцарския синдикат UNIA под наслов: „Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие”.

По думите на вицепрезидента на КНСБ Пламен Нанков стана ясно, че постоянната връзка и комуникация между синдикалния председател и отделния член е изключително важна. „Благодарение на електронния синдикат, който КНСБ изгради се дава достъп на всеки, който има нужда от помощ или консултация 24/7” – подчерта Нанков.

Експертът от КНСБ Тодор Капитанов представи своята презентация, с която запозна присъстващите в залата, какъв е начинът за водене на преговори и как гласът на синдиката да бъде чут в медийното пространство.

По време на срещата бяха обсъдени и дискутирани проблемите на област Пазарджик.

Участие в конференцията взеха вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, председателят на РС на КНСБ-Пазарджик Александър Шопов, мениджърът на проекта Ина Атанасова, главният експерт – пазар на труда в КНСБ Диана Наиденова, експертите Румяна Илиева и Тодор Капитанов и над 50 синдикални активиста.