Брой 4/ Декември 2015 г.

Съдържание на броя:

1. Рамково споразумение на европейските социални партньори по приобщаващите пазари на труда 2010-2014 г.

  • ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP и UEAPME: Рамково споразумение по приобщаващите пазари на труда, 2010 г.
  • Преглед на практиката на социалните партньори в държавите-членки на ЕС по въвеждането на автономното споразумение по приобщаващите пазари на труда

2. Новини от ЕКП

3. Актуални новини от Европейските институции

4. ПРИЛОЖЕНИЕ – Рамково споразумение по приобщаващите пазари на труда

Изтегли като *pdf