Днес се подписа рамково споразумение между кмета на община Каспичан и КНСБ

Днес на 29.12.2015 г. се подписа Рамково споразумение между Кмета на община Каспичан г-жа Милена Недева и Общинския координатор на КНСБ Радостин Павлов.

С настоящото споразумение страните декларират намеренията си за сътрудничество в приоритетни за тях области като:

1.Социален диалог  и колективно трудово договаряне на общинско равнище  с цел  защита на фундаменталните права на работното място;
2.Образование;
3.Здравеопазване и социални дейности;
4.Увеличаване на заетостта  чрез разкриването на нови работни места;
5.Борба с бедността и създаването на условия за социално включване;
6.Усъвършенстване на системата за административно обслужване на населението;
7.Подобряване на пътната инфраструктура, хигиената и сметосъбирането, газоснабдяване, водоснабдяването и канализацията;
8.Сътрудничество и подкрепа при кандидатстване и реализация на проекти, финансирани от ЕФ, ОП и Национални програми.
9.Информационен достъп до дейностите в администрацията  и насърчаване на  антикорупционни инициативи и политики на прозрачност.

Страните декларират  воля, отговорно и компетентно да полагат  усилията за подобряване условията на труд и живот и за ефективно адаптиране на града ни към европейските стандарти.
Убедени сме, че само съвместните проекти на местната власт, бизнеса и синдикатите в областта на заетостта, квалификацията и професионалното образование, здравеопазване и социалните услуги  ще осигурят качествена и добре платена работна сила и устойчиво икономическо развитие на  Общината.
Благодарим на г – жа Недева  за социалната чувствителност, социалната отговорност, бързата реакция  за развитие на социалния диалог на общинско равнище.

ИЗТОЧНИК:

http://www.60citybg.net/index.php?subaction=showfull&id=1451404138&archive=&start_from=&ucat=1&