Обсъждат вътрешни правила за отпускане на еднократната помощ за новородено

Един от въпросите на брифинга на кмета Дончо Захариев, който се проведе на 6 януари, бе провокиран от статистическите данни за изминалата година, които сочат сериозно завишение на броя на починалите, които са общо 170 или с 40 повече от предходната година, докато новородените са само 51 или с 22 по-малко от 2014 г.

На фона на тази мрачна статистика една от мерките за стимулиране на раждаемостта е увеличаване размера на еднократната помощ за новородено. Към момента тя е 300 лв. и се изплаща от Общината от 2002 г., като първоначално бе в размер на 200 лв. За да получат въпросната еднократна помощ родителите подават декларация, в която изрично е посочено, че „действително живеят, работят и отглеждат детето си на територията на общината”. И, въпреки че в документа е записано, че за посочването на неверни данни родителите носят наказателна отговорност, не са редки случаите, в които те се възползват от това свое право, въпреки че живеят и работят другаде. Контролът в това отношение е доста труден, дори невъзможен, признават служители от Общината и затова в момента се изготвят нови правила за отпускане на въпросната помощ, които ще бъдат обвързани нормативно.

ИЗТОЧНИК:

http://www.tryavna.bg/?viewtr&5