Учители от детските заведения в Димитровград в готовност за протест?

В готовност за организирано недоволство са педагозите от обединените детски заведения в Димитровград, научи Дарик. На заседание с председателите на синдикалните организации от синдиката на българските учители към КНСБ е прието решение днес да стартира анкета за формата на протеста.

Предложенията варират от символична стачка през мълчалив митинг пред общината до ефективна, съобщи председателят на общинския координационен съвет Янко Попов. Резултатите от допитването ще станат ясни в четвъртък идната седмица. В сряда на разширено заседание се събира и учителският синдикат към КТ «Подкрепа» в общината, чиито членове са около 130. Близо 300 са тези на учителския синдикат към КНСБ.

Причина за недоволството е, че педагогическият персонал в детските заведения в община Димитровград не е получил договорените с анекс към колективния трудов договор за системата на народната просвета, подписан в началото на ноември, увеличения на трудовите възнаграждения. Аргументът е липсата на достатъчно средства за това, както и заявената от страна на общината невъзможност да дофинансира. За 2016 г. за дофинансране, за да бъдат изплащани в пълен размер възнагражденията на всички заети в ЦДГ и ОДЗ, тя е предвидила 700 000 лв. В писмо до местните синдикални организации от общината пишат, че «в изпълнение на ПМС за увеличение на МРЗ от 1 януари ще бъдат увеличени заплатите на непедагогическия персонал в детските заведения до определения минимум от 420 лв.» Относно заплатите на педагогическия персонал, промяна не се предвижда, изхождайки от факта, че това не е заложено в единните разходни стандарти за настоящата година, а в бюджета на общината няма налични средства за това, е записано в писмото на администрацията до двете синдикални структури.

Според договореното на национално ниво с подписания през ноември миналата година анекс минималните основни работни заплати за директори на училище, детска градина и обслужващо звено следва да бъде 750 лв., за помощник-директор 700 лв., за младши учител и младши възпитател 600 лв., учител, ръководител на компютърен кабинет, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф,, педагог, ресурсен учител и възпитател- 600 лв., старши учител и старши възпитател- 625 лв. и главен учител и възпитател- 660 лв. За непедагогическия персонал с основна работна заплата над 420 лв. се определя увеличение с 3 на сто.

За 40 старши учители в детските заведения на община Димитровград, които са магистри, възнагражденията са увеличени от 610 лв. на 625 лв. За 7 главни учители с магистърска степен- от 645 лв. на 660 лв. и за 33 старши учители професионални бакалаври- от 529 лв. на 538 лв., посочи председателят на Синдиката на българските учители към КНСБ в общината Янко Попов. 

Учителите са изключително огорчени, тъй като проучването ни показа, че в община Димитровград и Пазарджик в детските заведения получават най-ниските възнаграждения в страната, коментира председателят на учителският синдикат «Подкрепа» в общината Костадинка Ангелова. При обещано увеличение от 70 лв. някои получиха едва с 9 лв. повече и се чувстват излъгани. От общинската администрация обещаха след Нова година да организират среща с кмета, но това също не се е случило до този момент и ние няма да останем безразлични към проблема, посочи още тя.

ИЗТОЧНИК:

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1544016