Образователна кампания „Моето първо работно място“ на учениците от гр. Варна

На 26.01.2016г. във Второ СОУ “Неофит Бозвели„ гр. Варна се проведе образователна кампания „Моето първо работно място“ на учениците от 12 клас . Лектори бяха  Илия Илиев –председател на РС –КНСБ  Варна  и Анна Ковачева експерт – юрист.Кампанията цели подпомагане развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България; улесняване на прехода  от училище към пазара на труда; стимулиране на успешната адаптация на учениците към света на труда; подпомагане кариерното развитие на учениците; както и информиране за мерките срещу разрастването на сивата икономика (назначаване на работа без сключен трудов договор и т.н.).