Конкурс, посветен на Световния ден на безопасност и култура на труда

От 1 февруари до 31 март може да се подават кандидатури в конкурса за „Добри практики при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в област Габрово”, организиран от Областен съвет по условия на труд – Габрово.

Конкурсът е част от инициативите, посветени на Световния ден на безопасност и култура на труда – 28 април, който ще бъде отбелязан в областта и през настоящата година. Кампанията ще премине под мотото: „Мислим здравословно, работим безопасно, осигурили сме благоприятни условия на труд, направете го и Вие!”.

Целта на конкурса е чрез съревнованието да се провокира по-голям интерес към темата за подобряване на условията на труд на работещите и осигуряване на оптимални здравословни и безопасни условия на труд на работното място.

„Целта ни не е да проверяваме какви са условията на труд в различните фирми, а да мотивираме работодателите и поощряваме добрите примери в област Габрово. Затова като резултат смятаме да популяризираме фирмите, които ще бъдат отличени в различните категории, както и да разпространим добрите практики!” – споделят организаторите на конкурса.

Съобразно критериите и методиката за оценяване на кандидатите в конкурса могат да участват работодатели; лица на ръководни длъжности, с принос в изпълнението на нормативните изисквания в сферата на здравословни и безопасни условия на труд и работници/служители в предприятия и организации, работещи по изпълнението на нормативните изисквания в сферата на здравословни и безопасни условия на труд.

Процедурата за кандидатстване е опростена и максимално улесняваща кандидатстващите. Заявленията вече са достъпни на интернет страницата на Областната администрация като са разделени съответно в три категории: „Предприятия”, „Мениджъри” и „Специалист по безопасност и здраве при работа”. Кандидатите могат да изтеглят заявлението оттук или да получат такова от деловодството на администрацията. Попълнените заявления могат да бъдат изпращане освен и по електронен път на E-mail: ivanova@gb.government.bg

Инициативата е координирана със социалните партньори – КНСБ, КТ „Подкрепа”, БТПП и Стопанска камара.

ИЗТОЧНИК:

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1548345