Проект „Шанс за работа“ на КНСБ стартира за пета поредна година във Велико Търново

  • 01

За пета поредна година проект на КНСБ „Шанс за работа” дава възможност на трайно безработни лица за активно включване в пазара на труда. Проектът е част от Националния план за действие по заетостта и се реализира успешно за поредна година в партньорство с общините В. Търново, Г.Оряховица и Лясковец.

Той е насочен към две целеви групи на безработни лица- първата група обхваща младежи до 29 години, а втората възрастни над 50 години. Бенефициентите трябва да са регистрирани в бюрата по труда като безработни и да са с образователен ценз основно или средно образование. През настоящата година ще бъдат обучени общо 105 лица. Четиридесет и пет възрастни ще получат професионална квалификация „Болногледач” стажувайки в МОВАЛ „Д-р. Стефан Черкезов” и Дом за стари хора „ Венета Ботева”. Шестдесет младежи ще преминат професионално обучение „Помощник възпитател” и ще подпомагат екипите на детските градини в общините. Преди стартиране на професионалното обучение групите ще преминат ключова компетенция „Работа в екип” в рамките на четири дни с преподаватели към Център за професионално обучение на КНСБ.
Десислава Янева и Иванина Янкова от регионалната структура на Конфедерацията са организатори на проекта за област В.Търново.
“Шанс за работа” осигурява стипендия от 8лв. на включените лица за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за целия период на обучение. Предвидени са още и учебни материали.
След приключване на обучението част от лицата ще имат възможност да започнат работа на субсидирана заетост за 3 месеца.
„Проект „Шанс за работа-2016” цели да подпомогне реализацията на националната политика за увеличаване на заетостта на качествени работни места в реалната икономика след повишаване на знанията и уменията на търсещите работа, коментира пред в. „Борба” Десислава Янева от КНСБ.