РС на КНСБ във Варна продължава образователната кампания „Моето първо работно място“

Регионалният съвет на КНСБ-Варна продължава образователната кампания „Моето първо работно място“ на учениците от завършващите 12 класове при следните училища: Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии “Д. Ив. Менделеев”, Професионална Техническа Гимназия  и Математическа гимназия „Др. Петър Берон“.

Лектори са  Илия Илиев –председател на РС –КНСБ  Варна  и Анна Ковачева експерт – юрист.
Кампанията цели подпомагане развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България; улесняване на прехода  от училище към пазара на труда; стимулиране на успешната адаптация на учениците към света на труда; подпомагане кариерното развитие на учениците; както и информиране за мерките срещу разрастването на сивата икономика (назначаване на работа без сключен трудов договор и т.н.)и запознаване със  синдикалното сдружаване ,колективно трудово договаряне  и  синдикална защита.