Брой 1/ Март 2016 г.

Съдържание на броя:

1. Пазарът на труда в Европа: Инвестирането в хората е ключ към икономическия растеж
– Пазарът на труда в Европа- общ преглед;
– Пазарът на труда в България- кратък обзор.

2. Новини от ЕКП

3. Новини от МКП

4. Новини от Европейските институции

Изтегли броя като *pdf