Има споразумение между синдикатите и управата на болницата за изплащане на дължимите възнаграждения към персонала на болницата в Нови пазар

Днес, 7 април на празника на здравните работници се споразумяхме с Управителя на МБАЛ д-р Добри Беров д-р Маринова в присъствието на Кмета на община Нови пазар г-н Ивайло Камаджиев, зам.Кмета на Община Нови пазар г-жа Йорданова, д-р Авджъ, председателя на Общинския съвет на Нови пазар г-н Куцаров, финансисти, юриста на общината и ние Синдикати за изплащане на натрупаните възнаграждения към персонала на болницата.

След  решение на общинския съвет в срок до декември 2016 г. всички задължения към персонала на МБАЛ-Нови пазар трябва да бъдат изплатени. Благодарим  на ръководството на Община Нови пазар за диалогичността и разбирането за значението на социалния диалог. За нас като синдикат и изключително ценно, че ще се запазят работните места на работещите, ще се съхрани и медицинската дейност, а също така и гарантиране на изплащане на старите възнаграждения към работниците и служителите на болницата. Честит празник на всички работещи в здравеопазването на територията на община Нови пазар.

ИЗТОЧНИК:

http://www.60citybg.net/Labor.php?subaction=showfull&id=1460032695&archive=&start_from=&ucat=22&category=22