Община Разград и КНСБ подписаха меморандум за сътрудничество

В присъствието на журналисти кметът д-р Валентин Василев и Грациела Ранкова подписаха меморандум за сътрудничество между Община Разград и Регионалния съвет на КНСБ за развитие на съдържателен и устойчив социален диалог.

Документът трябва да гарантира разширяване на възможностите за общи действия за стриктно прилагане на нормите на трудовото, социалното и антидискриминационното законодателство на територията на общината.
Ще се разработват съвместни проекти и програми, финансирани със средства от ЕС за важни на територията проблеми и дейности.
Ще се работи и за договарянето на общ колективен трудов договор за всички дейности, финансирани от общинския бюджет.
По време на церемонията Грациела Ранкова обяви, че предстои подписване на колективен трудов договор в Капанския ансамбъл и в ОП „Столово хранене и почивно дело”.
А ежегодно ще бъде оповестяван подробен анализ за изпълнението на договореностите в подписания днес меморандум.

ИЗТОЧНИК:

http://e-razgrad.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D1%81%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80/