Брой 2/ Юни 2016 г.

Съдържание на броя:

1. Веригите на доставки и достойният труд:
– Качеството на заетостта в световните вериги на доставки
– „Надграждане“ по посока достоен труд във веригите на доставка
– Пътят напред
– Достойния труд в световните вериги на доставки- преглед на инициативите на ЕС
2. Новини от МОТ
3. Новини от TUAC
4. Новини от ЕКП
5. Новини от Европейските институции

Изтегли броя като *pdf